logo

PROJEKTY

Mężczyzna i kobieta stoją obok dużej klepsydry

Projekty w trakcie realizacji

eco-Miasto

Ogólnopolska cykliczna konferencja dla samorządów

24 października 2024, Warszawa

UNEP/GRID-Warszawa jest ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP (Program Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska). 

Od przeszło 10 lat wydarzenie towarzyszy polskim miastom, wspierając je w dążeniu do nowoczesności w harmonii z naturą. Jak co roku, w programie Eco-Miasto 2024 znalazły się: konkurs dla samorządów, warsztaty, publikacja o miejskich trendach i konferencja.

Tegoroczna 11. edycja poświęcona będzie miejskiej rezyliencji, jako zdolności miast do przetrwania, adaptacji i utrzymania kierunku rozwoju pomimo niesprzyjających zdarzeń zewnętrznych.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.eco-miasto.pl

Wspieram projekt organizacyjnie.

Grupa osób cieszy się i podnosi puchar

Projekty zrealizowane

World Environment Day

Coroczna konferencja ONZ

UNEP/GRID-Warszawa

5 czerwca 2024 centrum konferencyjne The Tides, Warszawa

UNEP/GRID-Warszawa jest ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP (Program Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska). 

World Environment Day to wydarzenie, które łączy biznes, naukę i administrację we wspólnej dyskusji i działaniu na rzecz środowiska. Tematem przewodnim edycji 2024  była dbałość o bioróżnorodność i zapobieganie pustynnieniu.

Była to 51 światowa edycja. Udział wzięli prezesi firm, przedstawiciele ambasad, rektorzy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.dlaplanety.pl

JGD Relations wspierało projekt merytorycznie, organizacyjnie i marketingowo

meetComm with e-LEA

Spotkanie praktyków logistyki eCommerce

e-Commerce Logistics Experts Association

17 maja 2024 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

e-Commerce Logistics Experts Association e-LEA to stowarzyszenie, które powstało z myślą szerzenia dobrych praktyk, a także budowania standardów w obszarze logistyki e-Commerce. 

Już po raz drugi spotkali się praktycy i miłośnicy logistyki e-Commerce, żeby w nieformalnej atmosferze podzielić się wiedzą i doświadczeniem.

meet-Comm miał miejsce 17 maja 2024 w Warszawie na Akademii Leona Koźmińskiego, która ponownie została współorganizatorem wydarzenia.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.e-lea.org/meetcomm

JGD Relations wspierało projekt organizacyjnie i marketingowo.

Sustainable Industry Lab

Spotkanie inspiracyjne dla przedstawicieli biznesu i organizacji okołobiznesowych.

UNEP/GRID-Warszawa

6 lutego 2024 Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

UNEP/GRID-Warszawa jest ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP (Program Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska).

Sustainable Industry Lab

To cykliczne, raz do roku, spotkanie inspiracyjne dla przedstawicieli biznesu i organizacji okołobiznesowych, podejmujące najistotniejsze w danym okresie globalne wyzwania, tematy wiodące na poziomie UN Environment Programme (UNEP), związane z transformacją klimatyczno-środowiskową, społeczną i gospodarczą.

Celem spotkań jest wypracowywanie – ze wsparciem przedstawicieli środowisk naukowych, pozarządowych, ekspertów i administracji publicznej – konkretnych propozycji rozwiązań, które będą następnie konsultowane w szerszym gronie i promowane.

W efekcie możliwe będzie wspieranie implementacji rezolucji mających charakter globalny, podejmowanych w trakcie UN Environment Assembly (UNEA), a także kluczowych kierunków w polityce Komisji Europejskiej, w szczególności dotyczących tematyki ESG w szerokim rozumieniu.

W roku 2024 udział wzięli przedstawicieli wszystkich biznesów, które wykorzystują tworzywa sztuczne w produktach, realizacji procesów produkcji (np. wypełnienie opakowań) lub realizacji swoich usług. SIL był merytorycznie powiązany z implementacją rezolucji UNEA 5.14 odnoszącej się do niewłaściwego gospodarowania tworzywami sztucznymi.

Temat dotyczył nie tylko produktów z tworzyw sztucznych, ale wszystkich produktów i usług, które wykorzystują plastik jako komponent produktu lub też używają plastiku do realizacji świadczonej usługi i został przedstawiony w kontekście raportowania zrównoważonego (dyrektywa CSRD) w obszarze środowiskowym i społecznym, z uwzględnieniem perspektywy zależności wynikających z łańcucha wartości (CSDDD).

 

Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.sustainableindustrylab.eu/pl/2024

 JGD Relations wspierało projekt merytorycznie, organizacyjnie i marketingowo.

eco-Miasto

Ogólnopolska cykliczna konferencja dla samorządów

UNEP/GRID-Warszawa

10 października 2023 hotel Bellotto, Warszawa

UNEP/GRID-Warszawa jest ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP (Program Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska).

eco-Miasto to znana marka wśród jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Dzięki cyklom warsztatów, program stanowi platformę dla wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń i edukacji dla samorządowców, przedsiębiorców działających w obszarach zurbanizowanych i ekspertów zrównoważonego rozwoju miast. Flagowym działaniem programu jest doroczny konkurs dla polskich miast. Doświadczenia kolejnych edycji programu podsumowują konferencja i publikacja. Program wystartował w 2013 roku i zyskał popularność jako inicjatywa jednocząca miasta wokół pro-środowiskowych rozwiązań.

Projekt po raz 10 zrealizowany został przez UNEP/GRID-Warszawa i Ambasadę Francji w Polsce.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.eco-miasto.pl

RELACJA TUTAJ

 JGD Relations wspierało organizację uroczystej gali.

Climate Leadership

Coroczna konferencja podsumowująca pracę programu Climate Leadership

UNEP/GRID-Warszawa

25 września 2023 Warsaw Spire, Warszawa

UNEP/GRID-Warszawa jest ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP (Program Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska).

Climate Leadership to program zrzeszający ponad 150 ekspertek i ekspertów  reprezentujących samorządy, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, międzynarodowe inicjatywy, oraz biznes,  połączonych we wspólnych działaniach zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej. 
Ponieważ globalny klimat jest najbardziej złożonym naturalnym systemem, również eksperci programu reprezentują różne dziedziny. W ten sposób program zapewnia firmom znalezienie odpowiednich dla nich dróg do redukcji negatywnego wpływu na klimat i środowisko.
Konferencja była doskonałą okazją, aby porozmawiać o podjętych działaniach i zaprezentować zobowiązania klimatyczne przyjęte przez organizacje.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.climateleadership.pl 

RELACJA TUTAJ

 JGD Relations wspierało projekt organizacyjnie.

World Environment Day

Coroczna konferencja ONZ

UNEP/GRID-Warszawa

5 czerwca 2023  siedziba SARP, Warszawa

UNEP/GRID-Warszawa jest ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP (Program Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska). 

World Environment Day to wydarzenie, które łączy biznes, naukę i administrację we wspólnej dyskusji i działaniu na rzecz środowiska. Tematem przewodnim edycji 2023 była walka z zanieczyszczeniami plastikiem. Była to również 50 jubileuszowa światowa edycja. Konferencja miała miejsce 5 czerwca w Warszawie, zaś udział w niej wzięli prezesi firm, przedstawiciele ambasad, rektorzy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.dlaplanety.pl oraz www.gridw.pl

RELACJA TUTAJ

 JGD Relations wspierało projekt merytorycznie, organizacyjnie i marketingowo.

meetComm with e-LEA

Spotkanie praktyków logistyki eCommerce

e-Commerce Logistics Experts Association

30 maja 2023 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

e-Commerce Logistics Experts Association e-LEA to stowarzyszenie, które powstało z myślą szerzenia dobrych praktyk, a także budowania standardów w obszarze logistyki e-Commerce. Zdecydowali się zorganizować pierwsze branżowe spotkanie meet-Comm. Była to doskonała okazja dla praktyków i miłośników logistyki e-Commerce do wymiany wiedzy i doświadczeń,  a to od początku istnienia stowarzyszenia jest jego nadrzędnym celem.

meet-Comm miał miejsce 30 maja 2023 w Warszawie na Akademii Leona Koźmińskiego, która została współorganizatorem wydarzenia.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.e-lea.org/meetcomm

RELACJA TUTAJ

JGD Relations wspierało projekt organizacyjnie i marketingowo.

Inicjatywa #EndPlasticPollution

UNEP/GRID-Warszawa

luty 2023-luty 2024

Inicjatywa była odpowiedzią UNEP/GRID-Warszawa na rezolucję „End plastic pollution: towards an international legally binding instrument”, podjętą w trakcie 5. sesji United Nations Environment Assembly (UNEA). Rezolucja zmierza do ustanowienia prawnie wiążącego instrumentu międzynarodowego, mającego na celu zakończenie zanieczyszczania plastikiem.

Celem Inicjatywy było zebranie rekomendacji dla Intergovernmental Negotiating Committee (INC), działającego pod auspicjami United Nations Environment Programme; przygotowanie  raportu dobrych i złych praktyk; zbudowanie świadomości w zakresie optymalnego wykorzystania tworzyw sztucznych z korzyścią dla biznesu i środowiska; współpraca z decydentami; wsparcie implementacji docelowego prawa. 

Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.endplasticpollution.eu

JGD Relations wspierało projekt merytorycznie, organizacyjnie i marketingowo.

Skontaktuj się!

logo

Dane firmy

JGD Relations Sp. z o. o.

Wpisana w dniu 20.01.2023 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2023 © JGD relations Sp. z o. o.. All rights reserved.